Sedna

design & development


do the right thing - ANALYSIS
do the thing right - DESIGN

WEB, WINDOWS AND MOBILE APPLICATIONS

Project Title

Usluge


Sedna nudi sledeće vrste usluga koje obezbeđuju:

RAZVOJ SVIH VRSTA APLIKACIJA

Kreativan projektantski i razvojni tim na osnovu detaljne analize trenutnog stanja poslovanja i vaših potreba kreira aplikaciju koja će učiniti vaše poslovanje lakšim i produktivnijim.

VEB DIZAJN

Tim čine grupa mladih stručnjaka koji se bave dizajnom. Bez obzira da li je reč o statičkom ili dinamičkom sajtu, brendiranje sajta je zagarantovano prateći najnovije standarde.

Projektovanje transakcionih i analitičkih IS

Pružamo konsultantske usluge u oblasti analize i modelovanju poslovnih procesa,razvoja informacionih sistema i poslovne inteligencije.

Autsorsing

Omogućavamo softverskim preduzećima rasterećenje dela poslovnih aktivnosti. Autsorsing je vodeći svetski trend pružanja kvalitetnih i boljih usluga sa što manjim unutrašnjim troškovima, a fokusiranje na glavne poslovne procese u okviru kompanija.

Naša Metodologija


Strateško planiranje razvoja IS počinje snimanjem stanja (inicijalna strategija). Ovo doprinosi određivanju poslovnih ciljeva, identifikovanju problema i ideja, određivanju načina njihovog rešavanja, te definisanju zahteva koji se postavljaju pred sistem. Sadrži studiju izvodljivosti, odnosno preglednu analizu problemskog područja i određivanje (granica) projekata. Planiranje projekta se sastoji od izrade plana rada, određivanja kadrova, upravljanje i nadzor projekta. Poslovni cilj je izrada glavnog projekta.
Analiza sistema i zahteva korisnika obuhvata preciziranje granica projekta i poslovni zahtevi. Vrši se detaljna analiza postojećeg sistema, problema i poslovnih zahteva, detaljna analiza ponašanja realnog sistema i korisničkih zahteva. Specifikacija zahteva je detaljni opis zahteva, oblikovan tako da ga razumeju projektanti i krajnji korisnici.
U Specifikaciji aplikacija se izrađuju detaljne funkcionalne specifikacije programa koji, za svaki identifikovani program, definiše šta on treba da radi, odnosno koje izlaze treba da generiše, na bazi datih ulaza i stanja sistema.
Izrada konceptualnog modela koja predstavlja celokupan informacioni sadržaj baze podataka. Konceptualni model je model realnog sistema u kome je sistem opisan kao skup objekata, njihovih atributa i njihovih međusobnih veza. U nekim pristupima se konceptualni model izgrađuje direktno, na bazi poslovnog modela sistema, a objekti konceptualnog modela služe za specifikaciju aplikacija.
Logičko projektovanje baze podataka u datom SUBP se svodi na transformaciju konceptualnog modela u opis baze podataka konkretnog Sistema za upravljanje bazom podataka kao što je na primer SQL Server. Logički model baze podataka definiše strukture pogodne za razvoj aplikacija. Najčešće se ova transformacija vrši korišćenjem CASE alata u kome se konceptualni model razvija. Projektovanje logičkog modela baza podataka se vrši tehnikama modelovanja podataka (MOV ili ERWin).
Fizičko projektovanje podataka baze je projektovanje interne, fizičke strukture baze podataka, na osnovu logičkog modela i specifikacija svih aplikacija i nefunkcionalnih specifikacija. Fizička struktura baze podataka treba da omogući ostvarivanje zadovoljavajućih performansi sistema. Ključna razlika između logičkog i fizičkog projektovanja je u tome što je fizičko zavisno od implementacionog okruženja a logičko nije.
Projektovanje aplikacije se obavlja na osnovu specifikacije aplikacija i logičkog modela baze podataka u konkretnom SUBP-u. Projektovanje aplikacija, odnosno dizajn (modelovanje), predstavlja pogled projektanta na budući IS. Služi za donošenje odluke o tome kako graditi sistem. Sadrži dizajn potrebnih rešenja. Detaljni dizajn predstavlja razradu rešenja, odnosno izradu tehnološkog modela IS (pogled izvođača). Projektovanje prvenstveno obuhvata transformaciju modela dobijenih u analizi sistema u odgovarajuće implementacione sisteme.
Implementacija i podešavanje baza podataka se implementira u konkretnom SUBP-u, a zatim se prate performanse sistema, izmene u aplikacijama i logičkoj strukturi baze i vrši odgovarajuće podešavanje fizičke strukture. Implementacija aplikacija podrazumeva programiranje, odnosno kodiranje. Dakle, Implementacija podrazumeva izgradnju baze podataka, kodiranje (programiranje) procesa (funkcija) novog IS, izgradnja softverskih komponenti, razmeštanje komponenti u distribuiranom implementacionom okruženju, a vrši se nakon izbora implementacione platforme (npr., .NET).
Testiranje je provera ugrađenih komponenti. Integracija i provera sistema je udruživanje delova i provera celine, da bi se dokazalo da sistem radi (da je ispravno napravljen), kao i da radi ono što je zahtevano (da je napravljen pravi sistem koji ispunjava zahteve korisnika).
Uvođenje sa održavanjem i modifikacija sistema predstavlja prenošenje radnih aktivnosti i konverzija podataka sa starog na novi sistem, instalaciju opreme, aplikacija i baza podataka novog sistema, inicijalni unos podataka, uspostavljanje sistema zaštite i održavanja kao i obuku korišćenja novog informacionog sistema. Održavanje se sastoji od izmena sistema radi poboljšanja njegovih radnih karakteristika (performansi), poboljšanja ili prilagođavanja načina upotrebe. Održavanje podrazumeva i podršku dobavljača opreme, pomoć tehničkog osoblja korisnicima IS u toku njegove upotrebe, kao i izradu plana održavanja. Održavanje aplikacija podrazumeva promene u aplikacijama, a ponekad i u logičkom modelu baze podataka do kojih dolazi zbog otkrivenih grešaka, promena u implementacionom okruženju ili promene zahteva korisnika. Održavanje je trajna aktivnost koja započinje odmah nakon uvođenja sistema u primenu. Bez obzira kako je dobro sistem dizajniran, konstruisan i testiran, greške će se neizbežno pojaviti! Ispravljanje grešaka u praksi se naziva održavanjem sistema. Održavanje samo po sebi ne podrazumeva ugradnju poboljšanja ili novih mogućnosti, ali se ona uobičajeno sprovode. Održavanje može biti Preventivno održavanje sistema podrazumeva zaštitu od mogućih problema. Potrebno je vršiti redovnu izradu sigurnosnih kopija. Bekap se obavlja periodično (dnevno, sedmično, mesečno). Pod korektivnim održavanjem se podrazumeva popravka nakon što se problem pojavio. Vrši se vraćanje podataka iz sigurnosne kopije ili uklanjanje uzroka greške (ispravljanje aplikacije). Adaptivno održavanje je prilagođavanje funkcionalnosti (načina posluživanja), prilagođavanja strukture (promene strukture podataka) ili poboljšanje performansi (optimizacija programa). Perfektivno održavanje je nadgradnja sistema da bi se rešili novi problemi ili ugradnja novih mogućnosti. Tokom primene i održavanja obavlja se analiza dodatnih zahteva, planiranje i priprema aktivnosti koje slede, te tako započinje novi ciklus razvoja. Novi razvojni ciklus se sprovodi nakon preispitivanja čitavog sistema i konstatacije da su potrebne veće izmene usled promena u poslovanju ili promena poslovnih ciljeva. Novi razvojni ciklus, najčešće, predstavlja novi projekat.

Projekti


Ovde izdvajamo samo neke od bitnih projekata na kojima smo učestvovali i koje smo implementirali

CoinBox

CoinBox je savremeno centralizovano softversko rešenje namenjeno za maloprodaju koje je bazirano na najnovijim veb tehnologijama. Povezan je i prilagođen za rad sa većinom fiskalnih uređaja (fiskalne kase i fiskalni štampači) čime se obezbeđuje brz rad prilikom izdavanja fiskalnih računa.

Branch Transformation

Informacioni sistem za upravljanje ATM uređajima. Sistem obezbeđuje tehnološko rešenje odnosno veb API servis koji zajedno sa ATM bankomatima pruža klasične usluge podizanja gotovine i informacije o iznosu raspoloživih sredstava, pruži mogućnost uplate novca putem kartica u korist tekućeg računa ili kreditne partije, prenos novca sa računa na račun, menjačnica itd.

SIPRES

Razvoj i primena sistema za vođenje predmeta u prekršajnim sudovima (SIPRES) koje je obuhvatilo 150 lokacija širom zemlje (Projekat finasiran od strane USAID koji je implementirao NCSC)

Organizovanje tehničkih uslova i primena sistema za razmenu podataka između prekršajnih sudova i Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Projekat finasiran od strane USAID-a koji je implementirao NCSC).

Logimind

Logimind je softverski paket koji prati viljuškare, evidetnira radne naloge i daje analizu troškova koji optimizuju buduća ulaganja i predvide troškove. Logimind omogućava pregled i detaljnu analizu flote viljuškara. Projektovan je sa ciljem da omogući operativno i strateško planiranje resursa koji su potrebni kompaniji kako bi logistički procesi bili u potpunosti isplanirani.

Studentska evidencija

Informacioni sistem studentske evidencije. Kompletno rešenje koje u sebi sadrži sve potrebne module kako bi se vodila evidencija jedne visokoškolse ustanove.

Sedna web transfer

Informacioni sistem koji pruža efikasnu i brzu prodaju na terenu.

O nama


Zašto SEDNA?

Iskustva pokazuju da je najbolje raditi sa mladim, vrednim i perspektivnim timom stručnjaka koji želi da se dokazuju i uvek uče nešto novo. Oni žive, uče, napreduju i zabavljaju se kroz svet računara. Žele da budu lideri u kreiranju i razvoju naprednijih rešenja koja doprinese uspehu i zadovoljstvu njenih klijenata preko poboljšanja kvaliteta, lakšeg upravljanja sopstvenim poslovanjem i ostvarenja poslovnih planova. Za potrebe korisnika usluga, usmeravaju svoje snage ka optimizaciji i automatizaciji sistemskih rešenja krojenih po specifičnim potrebama klijenata. Uz pomoć obrazovanih i stručnih kadrova žele da sada i u budućnosti, u razvoju, primeni i integraciji poslovnih rešenja, kroz primenu naprednih informacionih tehnologija, pružaju kvalitetne usluge klijentu kroz jasnu komunikaciju i inkrementalni razvoj.

Neke od Referenci


Kontakt


11000 Beograd
Srbija

office@sedna.rs

sednasite@gmail.com